ÇEVRESEL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

You are here:

Günümüz dünyasında güvenlikle ilgili tehdit unsuları çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu kapsamda, günümüz koşullarında güvenlik önlemleri hem bireysel hem de kurumsal alanların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri açısından hayati öneme sahiptir. LST, bu önemin farkında olarak, sadece bir noktaya odaklanan güvenlik hizmetleri yerine, tüm güvenlik ihtiyaçlarınıza odaklanan bir yaklaşım sergilemektedir.

KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ

Kapalı devre güvenlik kamerası sistemleri (CCTV) gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden LST, günümüzde mevcut olan en değerli korunma ve yönetim bileşenini, kurduğu CCTV yazılım sistemleri, kameralar, lensler, kaydediciler ve monitörler ile ihtiyaç duyulan alanların kontrol edilmesine katkı sağlamaktadır. CCTV sisteminin en büyük özelliği görüntülerin zamana doğru orantılı olarak kaydedilmesidir. Bu sayede;

• Mağazalardaki hırsızları ve dürüst olmayan çalışanları izlemek,
• Asılsız kaza iddialarına karşı delil toplamak,
• Birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olabilen mağazalarda sergilenen malları gözetim altında tutmak için CCTV sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Üreticiler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler ve üniversitelerde ziyaretçilerin ve çalışanların kimliğini tespit etmek, tehlikeli çalışma bölgelerini izlemek, hırsızlığa karşı korunmak, bina ve park alanlarında güvenliği sağlamak için CCTV sistemleri kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak CCTV sistemleri için yeni kullanım imkânları da doğmaktadır. Ancak, şunu da akılda tutmak gerekir ki CCTV sistemleri kendi başlarına bir koruma sağlamazlar. Sistemi kullanan kişiler, onun kapasitesi hakkında bilgi sahibi, kullanımında vasıflı olmalı ve kamerada yakalanan görüntü ve olaylara derhal tepki verebilmelidir. Tam bu noktada LST, CCTV sistemlerinin donanımsal teminini ve kurulumlarını yapmakta, kullanıcı eğitimlerini ve teknik desteğini vermektedir. LST, kurulan sisteme paralel olarak görüntü işleme çözümlerini hızlı biçimde sağlayarak gerek var olan sisteme gerekse ilk kurulacak sisteme entegre etmektedir.

TERMAL KAMERA SİSTEMLERİ

Askeri ve sivil alanlarda güvenlik amaçlı yaygın olarak kullanılan termal kamera sistemleri ısı değişkenliklerinin tespit edilebildiği hemen hemen her alanda kullanılırlar. Termal kamera kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir;

• Dış cephe veya çatı yalıtım kontrolü uygulamalarında
• Hava akımı/kaçağı veya rutubet kaynaklı sorunlu noktaların belirlenmesi uygulamalarında
• Bina denetimlerinde
• Tüm sanayi alanlarında ‘önleyici bakım’ uygulamalarında

Önleyici bakım, sistem çalışır durumda iken arızalar oluşmadan önce yapılan parça değişimi, yağ değişimi, ayar, kontrol vb. işlemlerden oluşan planlı bakımdır ve önceden belirlenen periyotlarda yürütülür. Önleyici bakımın amacı, kullanım süresi boyunca oluşan yıpranma, aşınma, yaşlanma, korozyon vb. etkileri minimuma indirerek sistemin güvenilirliğini arttırmak ve plansız bakımları en aza indirerek toplam bakım maliyetlerini azaltmaktır. LST, bu sektördeki tecrübesinin yanında, yenilikleri devamlı takip ederek ihtiyaç duyduğunuz her alanda amaca uygun en iyi çözüm projelerini başarılı bir şekilde uygulamaktadır.

X-RAY VE METAL DEDEKTÖRLER

Günümüzde X-Ray cihazlarını güvenlik tesis edilmesi amacıyla her yerde görmek mümkündür. Özellikle; havaalanları, limanlar, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, askeri tesisler, kamu kurum ve kuruluşları, sınırlarda kamyon ve vb. araçların içinin taranması, yabancı madde tespitinde uyuşturucu ve patlayıcı dahil güvenlik gerektiren her alanda kullanılır. Bunun yanında, X-Ray cihazları çantalarda, bavullarda, pardösü cepleri gibi kişi üzerinde saklanan her türlü tehlikeli, ateşli silahlar ve metal türevi aletler özel tarama sistemi sayesinde monitör üzerinden kolayca görülebilir. Böylesine geniş alanların korunması için gerekli olan X-Ray ve metal dedektörlerin doğru ve verimli şekilde projelendirilmesi ve bu cihazları kullanacak olan birimlere teknik destek verilmesi hususunda destek sağlanmaktadır. Bu konuyu önemli bir faaliyet alanı olarak gören LST, sabit ve taşınabilir cihaz çözümleri sunarak projeye uygun olan X-Ray çözümleri üretmektedir. Bunun yanında, taşınabilir X-Ray cihazlarının teminini sağlamakla birlikte, sabit X-Ray cihazlarının entegrasyonu için planlama ve uygulama aşamalarında her türlü teknik desteği sağlamayı garanti etmektedir.

ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

Araç Altı Görüntüleme Sistemi, güvenlik gereksiniminin yoğun olduğu askeri birimlerde, kamu kurumlarında ve güvenliğine önem veren özel kuruluşların giriş kontrol noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir güvenlik sistemi olup projelendirme aşamasından kullanım aşamasına kadar tüm hizmet LST tarafından verilmektedir. Bu sistemler, verilerin kaydedilmesi ve daha anlaşılır şekilde yorumlanması için önemlidir. Herhangi bir aracın alt kısmına yerleştirilen bir maddeyi veya araç üzerindeki değişiklikleri görüntülemeyi sağlayan ve otomatik olarak uyarı veren bu sistemler mobil veya kalıcı olarak güvenlik organizasyonuna monte edilebilmektedir.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Uzaktan kontrol edilebilen İHA’lar günümüzde; istihbarat, terör ve yangın söndürmenin yanı sıra savaş uçakları için zor ve tehlikeli olan görevlerde kullanılmaktadır. İHA’ların otonom ya da bir yer istasyonu aracılığıyla kontrol edilebiliyor olması insanlı uçakların idamesi için gerekli olan maliyet kalemlerini ve mürettebatın getirdiği ağır yükleri ortadan kaldırmaktadır Günümüzde İHA’lar çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlarda üretilmektedir (Balon, Helikopter ve Uçak). LST, ihtiyaca ve amaca özel (askeri, güvenlik, keşif-gözetleme, lojistik-kargo, araştırma-geliştirme, sivil-ticari vs.) İHA çözümleri ortaya koyarak, en doğru şekilde hizmetleri yerine getirmektedir. LST, tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi bu cihazların kullanıcı eğitimlerini ve teknik desteğini vermektedir.

KENT GÜVENLİĞİ

Kentler, güvenlik ihtiyacının öne çıktığı, denetimi ve kontrolü güçlükle sağlanan, karmaşık yapılardır. LST deneyimli ve yetkin kadrosuyla, kent güvenliğine ve yönetimine katkı sağlamak amacıyla; KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) yazılımları geliştirerek, buradan elde edilen veriler ile akıllı kentler yaratıp, kolay yönetilebilirlik kabiliyetini arttırarak, kent yönetimine destek sağlayacak projeler uygulamaktadır. Bu kapsamda, KGYS kameralarının temini, kurulumu, sisteminin idamesi ve yazılımsal desteği etkin bir biçimde sağlamaktadır. Ortaya koyduğumuz projeler sayesinde;

• Trafik akış ve yoğunluğunu izleyerek ve elde edilen görüntüleri değerlendirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmektedir.
• Gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtlar araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesine katkı sağlanmaktadır.
• Trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların ilgili birimden sorgulanarak çalıntı vb. konularının değerlendirilmesi kolaylaştırılmaktadır.
• Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde güvenlik güçleri – Halk ilişkisini zedelemeden yasadışı olayların önlenmesi ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olunması sağlamaktadır.
• Adli olaylar, kapkaç, hırsızlık, vb. olaylarda güvenlik güçleri tarafından, sıcak takip yapılması gereken durumlarda, Komuta Kontrol Merkezi Görevlileri, Alan Görüntüleme ve Kayıt Sistemi ile aldığı bilgiler doğrultusunda saha ekiplerini yönlendirebilmektedir.
• Deprem ve tabii afet durumlarında, il yönetiminin durumu anlaması, zarar tespit işlemleri, yardım ve kurtarma organizasyonları açısından, alan görüntüleme ve kayıt sistemi desteği sağlanmaktadır.
• Bir sorun saptandığında ya da önemli ve acil durumlarda mobil personele uyarı gönderilmesi ve eşgüdümlü olarak Haber Merkezinde çalışanların mobil ekiplere ve polis merkezlerine veri göndermek/almak için basit ve hızlı bir erişime sahip olmasını desteklenmektedir.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ

LST’nin açık alandaki miting, toplantı ya da kapalı alandaki herhangi bir toplantının teknik güvenliğini  sağlamak amacıyla ortaya koyduğu hizmetler şu şekildedir.

• Açık alanlarda uzaktan kontrol edilebilen hava araçları  ile mitingi ya da toplantıyı uzak ve yakın kameralarla izlemek,
• Aktarılan görüntülerin resim işleme teknolojileri ile işlenerek herhangi bir tehdit unsuru olup olmamaları konusunda değerlendirmek.
• Alandaki kişi sayısını aktarılan görüntüler sayesinde belirleyebilmek.

Böylece kapalı ya da açık alanların çevre güvenliğini tam anlamıyla sağlamış olmaktadır. Bu uygulamaların sağlanması ya da tamamen kişiye veya kuruma temin edilerek tam çalışır halde getirilmesi, kullanıcı eğitimlerinin ve sonrasında teknik desteğin verilmesi LST tarafından sağlanmaktadır.
 

YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİNALAR

Cezaevi, devlet binaları, konsolosluklar ve büyükelçilikler, özel şirket binaları ve diğer yüksek risk taşıyan organizasyonların hem çalışan hem de ziyaretçiler açısından zahmetsizce ve yüksek güvenlik tedbirleriyle kontrolünü sağlamak için proje aşamasından, kurulum ve kullanım aşamasına kadar, LST, en verimli ve kapsamlı projeler ile ihtiyaca cevap vermektedir. Korunması önem taşıyan binalara içeriden veya dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı amaçlanan güvenlik seviyesini sağlamak adına güvenliği ve kalitesi test edilmiş ürünler kullanarak yüksek güvenlik çözümleri sunmaktadır. LST’nin son teknoloji ürünler kullanarak sunduğu çözüm önerileri şu şekildedir;

• Gözetleme,
• Kapı geçiş kontrolleri,
• Erken uyarı sistemleri,
• Hava gözetleme araçları,
• Kimyasal ve nükleer saldırılara karşı hazır olma,
• İstihbarat güvenliği konularında tüm güvenlik araç ve sistemleri.

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ

Giriş güvenliğinin çok kritik olduğu yerlerde kullanılan yüz tanıma sistemi son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. LST, gerekli veritabanı sistemlerini oluşturup yüz karşılaştırmaları yapan sistemler kurmakta ve yönetmektedir. LST, insan yüzünün belli kısımlarını analiz edip yüz tanıma programına gönderen yüz tanıma cihazı ile gerekli izinler verilen sistemler kurmaktadır. Tıpkı parmak izi gibi yüz yapısı da taklit edilemez. Bu yapısı nedeni ile yüz tanıma sistemi de insan takip ve tanıma odaklı birçok otomasyon için güvenli ve güçlü bir kullanım altyapısı sunar.