Şirket Bilgi Sistemi
Proje Zamanı: Mart 2014
Proje Yeri: Mart 2014
Proje Mükellefi: Mart 2014
Proje Bağlantısı: 

ŞİRKET BİLGİ SİSTEMİ

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişme ile bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek politik ve stratejik planların hazırlanması sürecinde kullanılmak üzere geliştirilmiş projedir.