BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

You are here:

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ VE İŞ ORTAKLARIMIZ, 

LST Bilgi Güvenliği Politikası ilgili yasalara, standartlara ve etik kavramlara göre düzenlenmiş gereksinim, uygulama ve kuralları kapsar. Bu politika kapsamında, sizlerin ve çalışanlarımızın, elektronik ortamda saklanan ya da yazılı, sözlü olarak ifade edilen bilgilerinin firma içi ve firma dışı tüm tehditlerden korunması en öncelikli hedeflerimizdendir. Bu amaca ulaşabilmek için, LST kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulmuştur. Ayrıca, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak ve meydana gelebilecek risklerin doğru şekilde ele alındığının güvencesini ilgili taraflara vermek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma amaçlarındandır.

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı LST Yazılım Elektronik ve İletişim Teknolojileri A.Ş. bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak,
 • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
 • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
 • Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğinde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak LST Bilgi Güvenliği Politikası’nın esaslarıdır.