BİLGİ GÜVENLİĞİ/KALİTE POLİTİKAMIZ

You are here:

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) POLİTİKASI

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ VE İŞ ORTAKLARIMIZ, 

LST Yazılım Elektronik ve İletişim Teknolojileri İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası” ilgili yasalara, standartlara ve etik kavramlara göre düzenlenmiş gereksinim, uygulama ve kuralları kapsar. Bu politika kapsamında, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın, elektronik ortamda saklanan ya da yazılı, sözlü olarak ifade edilen bilgilerinin firma içi ve firma dışı tüm tehditlerden korunması en öncelikli hedeflerimizdendir. Bu amaca ulaşabilmek için, LST kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kurulmuştur. Ayrıca bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak ve meydana gelebilecek risklerin doğru şekilde ele alındığının güvencesini ilgili taraflara vermek Entegre Yönetim Sistemi (EYS)’nin kurulma amaçlarındandır.

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve tam olarak karşılayabilmek bu sayede müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,

• Sektörel faaliyetlerimizde, yeni yöntemler ve sürekli iyileştirme felsefeleri ile hareket ederek teknolojide önderliğe ulaşmak,

• Müşteri şartlarına, kanunlara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yetkin personel, uygun makine, ekipman, kaliteli malzeme ve kaynakların etkin kullanımı ile gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak,

• Sistemimizin bir parçası olarak görülen tedarikçilerimizle müşteri memnuniyetine yönelik karar üretme ve süreçlerimizin daha verimli olmasını sağlamak,

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı “LST Yazılım Elektronik ve İletişim Teknolojileri İnşaat Turizm Ticaret A.Ş.” bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

• Yürütülen tüm faaliyetlerde Entegre Yönetim Sistemi (EYS)’nin 3 temel öğesinin sürekliliğini sağlamak;

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

• Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,

• Entegre Yönetim Sistemi (EYS) eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

• Entegre Yönetim Sisteminde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları EYS Koordinatöre raporlamak ve soruşturulmasını sağlamak,

• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

• Entegre Yönetim Sistemi konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,

• Entegre Yönetim Sistemi (EYS) için uygulanabilir şartları yerine getirmek,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak “LST Yazılım Elektronik ve İletişim Teknolojileri İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. Entegre Yönetim Sistemi (EYS)”nin esaslarıdır.