Yazılım Geliştirme

LST Yazılım dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyan firmalar için bütün veya kısmi yazılım geliştirme hizmeti sunmaktadır. Sunduğu tüm hizmetlerde müşterilerine rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan LST’nin yazılım geliştirme süreci zamanlamaya dayalı, çıktıları önceden belirli, erken hata tespit mekanizmasına sahip aşamalardan oluşmaktadır. Sürecin aşamalar ve kısa tanımları aşağıdaki gibidir;

Ana Aşamalar

Planlama

Bu aşamada ana yazılım geliştirme aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek aktiviteler, yazılım geliştirme ve test ortamları, kaynak planlamaları yapılmaktadır. Yapılan planlama Yazılım Geliştirme Planı ile kayıt altına alınmaktadır.

Gereksinim Analiz

Bu aşamada analistler şartnameye uygun şekilde yazılım gereksinimlerini analiz etmekte ve oluşturmaktadırlar. Gereksinim analizlerinde müşteri ile sık sık bir araya gelinmekte ve yazılım gereksinimlerinin müşteri isteklerini eksiksiz yansıtması sağlanmaktadır. Yazılım gereksinimleri Yazılım Gereksinim Dokümanı ile kayıt altına alınmaktadır.

Tasarım

Bu aşamada yazılım gereksinimleri temel alınarak yazılım mimarisi ve detay tasarımı gerçekleştirilmektedir. Tasarım, Yazılım Tasarım Dokümanı ile kayıt altına alınmaktadır.

Programlama

Bu aşamada geliştirme ekibi tarafından yazılım gereksinimlerine ve tasarımına uygun kod geliştirilmektedir. Üretilen kodun kalitesini arttırmak amacı ile kod LST Kodlama Standardına uygun şekilde geliştirilmekte ve birim testlerinden geçirilmektedir. Bu sayede kodun kalitesi, anlaşılırlığı artmakta ve bakımı kolaylaşmaktadır. Ayrıca LST grafik tasarım ekibi tarafından, günümüz grafik tasarım standartları ve teknolojilerine uygun kullanıcı dostu arayüzler (ekran, sayfa vs.) hazırlanmaktadır.

Test

Bu aşamada üretilen kod yazılım gereksinimlerine göre test edilmektedir. Bunlar hem işlevsel testler hem de yük testi, performans testi, stres testi gibi işlevsel olmayan testlerdir. Testler, Yazılım Test Dokümanı ile kayıt altına alınmaktadır.

Kurulum ve Eğitim

Bu aşamada LST teknik personeli tarafından yazılımın müşteri tarafına kurulumu gerçekleştirilmektedir ve yazılım hakkında müşteri eğitimleri verilmektedir.

Bakım – Destek

Bu aşamada gerçek ortamda çalışan yazılımda ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar giderilmektedir ve aylık olarak hazırlanan raporlar ile müşteri bilgilendirilmektedir.

Destekleyici Aşamalar

Proje Yönetimi

Bu aşamada Proje Yöneticisi tarafından proje takvimi sıkı bir şekilde takip edilmekte, Projenin planlara uygun şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Proje yönetim aktiviteleri Proje Yönetim Planı ile kayıt altına alınmaktadır.

Kalite Yönetimi

Bu aşamada Proje Kalite Mühendisi tarafından projenin standartlara, planlara ve CMMI Seviye 3 uyumlu LST süreçlerine uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen ürün denetimleri ile de ürünün kalitesi arttırılmaktadır. Kalite aktiviteleri Kalite Güvence Planı ile kayıt altına alınmaktadır.

Konfigürasyon Yönetimi

Bu aşamada Proje Konfigürasyon Yönetim Uzmanı tarafından konfigürasyon birimleri tanımlanmakta, değişiklikleri yönetilmekte ve durumları takip edilmektedir. Ayrıca yapılandırma yönetimi de gerçekleştirilmektedir. Konfigürasyon Yönetimi aktiviteleri Konfigürasyon Yönetim Planı ile kayıt altına alınmaktadır.

Süreç Yönetimi

LST tanımlı süreçleri, şablonları ve formları projenin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde önceden belirlenen zamanlarda bağımsız Kalite Birimi tarafından periyodik olarak denetlenerek güncellenmektedir. Süreçler ayrıca denetimlerden bağımsız olarak kullanıcıları tarafından talep edilen süreç iyileştirme önerileri ile değerlendirilerek sürekli iyileştirme mantığı ile her zaman güncel ve kullanışlı hale getirilmektedir.

Bütün bu aşamaların çıktıları eş düzey gözden geçirmeye (peer review) tabidir. Bu sayede çıktılarda olabilecek hatalar ayıklanmakta ve bir sonraki aşamaya girdi olacak ürünlerin hatalarından arındırılmış olması sağlanmaktadır. Ayrıca yukarıda belirtilen aşamaların çıktıları müşteri ile gözden geçirilerek müşteri yorumları alınmakta ve yazılım geliştirmenin her aşamasına müşterinin katılımı sağlanmaktadır.

LST, kurumlar ve özel şirketler için müşterilerinin istekleri doğrultusunda coğrafi bilgi sistemleri projeleri geliştirmektedir. CBS kısaca dünya üzerinde var olan nesneler ve olayları, analiz, işleme ve haritalama için bilgisayar tabanlı kullanılan bir sistemdir. CBS teknolojisi, haritalama sayesinde insanlık yararına sorgulama amaçlı veri tabanlarını ve istatistiksel analizi kullanarak, bilginin tasnifini sağlar. CBS, nesneleri ve olayları anlatmakta, sonuçları tahmin etmekte ve stratejik planlamada öne çıkmaktadır. Bu özellikleri sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemi diğer enformasyon sistemlerinin önüne geçerek önemi, ihtiyacı ve değeri her geçen gün hissedilerek uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden LST, CBS konusunda uzman kadrosu ile akıllı çözümler sunabilmektedir.

LST, kurumlar ve özel şirketler için müşterilerinin istekleri doğrultusunda coğrafi bilgi sistemleri projeleri geliştirmektedir. CBS kısaca dünya üzerinde var olan nesneler ve olayları, analiz, işleme ve haritalama için bilgisayar tabanlı kullanılan bir sistemdir. CBS teknolojisi, haritalama sayesinde insanlık yararına sorgulama amaçlı veri tabanlarını ve istatistiksel analizi kullanarak, bilginin tasnifini sağlar. CBS, nesneleri ve olayları anlatmakta, sonuçları tahmin etmekte ve stratejik planlamada öne çıkmaktadır. Bu özellikleri sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemi diğer enformasyon sistemlerinin önüne geçerek önemi, ihtiyacı ve değeri her geçen gün hissedilerek uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden LST, CBS konusunda uzman kadrosu ile akıllı çözümler sunabilmektedir.
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. ERP uygulamaları, zaman içerisinde sadece şirket operasyonlarının yönetildiği entegre bir uygulama yazılımı olmaktan çıkarak, kurumların ürettikleri tüm değer zinciriyle etkin iletişim kurabilen bir sistem haline gelmiştir. LST olarak “Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir ” diyor ve sizlere en uygun ERP çözümleri bekliyoruz.
LST, kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir. Bütün hizmetlerinde marka ve platform bağımsız hareket eden LST, size özel en ideal çözümü sunabilmek için objektif hareket eder. J2EE ve .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar. LST, taleplerinize uygun yazılım projelerinde tasarımdan, destek sürecine kadar her aşamada ihtiyaçlarınıza çözüm üretmektedir. Analiz aşamasından sonra projelerinizin kavramsal ve görsel tasarımları LST tarafından yapılmaktadır. Geliştirilecek uygulamanın her bir ara yüzü, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda oluşturulmaktadır. Projenin sağlayacağı faydalar, başlangıç aşamasında belirlenmektedir. Teknik tasarımlar ve bilgi güvenliği tasarımlarının ardından, kodlama alt adımları, internet üzerinden yayınlanan geliştirme amaçlı versiyonlara yansıtılmaktadır. Profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilen uygulama geliştirme projenizi, başından sonuna dek izlemeniz mümkündür.
Şirketlerin ve Kurumların intranet, extranet ve internet portal ihtiyaçlarının yanında, kurumsal bilgi havuzunu efektif kullanabilmesi ve yönetebilmesi hem maliyeti yüksek hem de zaman alan çalışmalardır. LST, çok çeşitli yazılım platformlarında deneyimli geniş yazılım ekibi, ihtiyaçları en iyi şekilde analiz edip şirketlere en uygun çözümü sunma konusunda deneyimli iş analistleri ve proje yöneticilerinin yanı sıra sahip olduğu interaktif ajansı ile Portal projelerinde de müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmeti sağlamaktadır. LST, ülkemizde en çok kullanılan Diyanet İşler Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Maliye Bakanlığı portalı gibi projeleri gerçekleştirerek bu alanda liderliğini ortaya koymuştur.
Şirketler, onlarca yıl içerisinde, şirketlerinin her seviyesinde ve çok sayıda aygıt ile topladıkları olağanüstü boyutlardaki verileri anlama ve analiz etme konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bu şirketler, kendi kendine hizmet yeteneklerine ilave olarak, Bilişim Teknolojilerinin iş ile ilgili ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamasına imkân sağlayacak olan, tüm raporlama ve analiz gereksinimlerini karşılayabilecek güçlü iş zekâsı çözümlerine ihtiyaç duyarlar. LST İş Zekâsı çözümleri bu ihtiyacı karşılayabilecek yazılımlar, araçlar ve eğitimler sunmaktadır ve bu süreç içerisinde daha yüksek gelir, iş ve daha büyük bir pazar payı oluşturmanız amacıyla müşterilerinizle aranızda güven oluşturmanıza yardımcı olmaktadır.
Günümüz koşullarında mobil teknolojiler, kişilerin ve kurumların vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. LST, hızla gelişen teknolojiye çok çabuk adapte olarak mobil çözümlerinizi en iyi şekilde gerçekleştirebilir. Konusunda uzman iOS ve Android uygulama geliştiricileri ve tasarımcıları sayesinde kullanıcı dostu mobil çözümleri sizin için üretebilmekte ve sonrasında da kullanım eğitimleri ile teknik destek sağlamaktadır.