GÜVENLİK VE BT DANIŞMANLIĞI

You are here:

GÜVENLİK VE BT DANIŞMANLIĞI

Günümüz dünyasında özel kurumların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının, teknolojik gelişmelere paralel olarak uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bütün organizasyonların kendi yapılarına uygun ve gerekli teknolojik gereksinimleri entegre edemediklerinden dolayı güvenlik açıkları ortaya çıkmaktadır. Bu açıklıklar; sistemsel, yazılımsal ve fiziksel olarak üç ana başlıkta toplanabilir. Günümüz koşullarında özel şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının teknolojileri ilerledikçe ve sistemleri büyüdükçe güvenlik açıkları haliyle ciddi tehdit arz etmektedir. Bu bilincin farkında olan LST, kendini devamlı geliştiren, dinamik danışman kadrosuyla tüm özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

TSCM EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Güvenlik bilincine sahip olan LST, bu bilincini ve tecrübesini muhataplarına en verimli şekilde aktarmayı temel ilke edinmiş bir şirkettir. Bu bağlamda, son zamanlarda yoğun olarak görülen istihbarat, uzaktan ses dinleme ve görüntü izleme sistemlerinin teknolojik ilerlemesiyle çok önemli bir yer kazanmıştır. Bu tarz teknik takipler kamu kurumlarının, özel kurum ve kuruluşların, bireylerin sosyal hayatlarını sürdürdüğü her alanda işleyişlerini ve sahip oldukları tüm verilerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu kapsamda LST, uzaktan gözetim ve ses dinlemesi yapan mikro cihazların bulunmasına yönelik yapılan ileri teknolojik, uzmanlık ve donanım hizmeti vermektedir. LST ‘nin konusunda uzman personeli tarafından, herhangi bir oda ya da komple bina içerisine kişilerin bilgisi dâhilinde olmadan yerleştirilen cihazları gelişmiş teknolojik ekipmanları ile bularak bilgi sızdırılmasını engellemektedir. LST, ortaya koyduğu çözüm önerileriyle, niyeti ve amacı belli olmayan bu tarz aksiyonları önlemek ve anlık karşı koyarak, muhataplarının kendilerini güvende hissetmelerini temin etmektedir. Sağlayarak gerek var olan sisteme gerekse ilk kurulacak sisteme entegre etmektedir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Günümüzde, sadece çalışanlarıyla değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan kurumlarda, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak, teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olabilmektedir. ISO 27001, etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanmış bir standarttır. LST, şirketinizin bilgi güvenliği konusundaki tüm danışmanlık hizmetlerini vererek, gerekli süreçlerin oluşturulması, dokümantasyon ve iç tetkik eğitimlerinin verilmesi ile birlikte şirketinizin bu belgeyi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır. Eğer bu belgeye sahip olmak istiyorsanız; LST güvenebileceğiniz en doğru adres.

SİBER GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür. Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını, bilgi işlem donanımlarını, personelini, altyapılarını, uygulamalarını, hizmetlerini, telekomünikasyon sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktadır. LST, şirketinizin tüm bu faaliyetleri eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlamaktadır. Siber danışmanlık çatısı altında, kurumun güvenlik ihtiyaçlarını anlayarak ve saldırıları öngörebilen sistemler kurarak siber güvenlik konusunda doğru alanda yatırım yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Danışmanlık hizmetinin genel çerçevesinin çizilmesi ile birlikte LST’nin uzman kadrosu tarafından kurumun envanteri, internet ortamındaki varlığının haritası çıkartılmaktadır ve bir penetrasyon(sızma) testi yapılabilmektedir. Bu test sonuçları kurumun siber güvenlik risk haritasının çıkartılmasını ve yapılması gereken güvenlik yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede kurum kendisine karşı yapılabilecek siber saldırılara karşı doğrudan önlem alabilmekte ve gereksiz/geri dönüşü zayıf harcamaların kurum bütçesini olumsuz yönde etkilemesi önlenmektedir. Eğer siber güvenliğe önem veriyorsanız LST doğru adrestir.

DIŞ KAYNAKLI UZMAN PERSONEL TEMİNİ VE DANIŞMANLIĞI

LST, senelerin verdiği sayısız proje deneyimi ve her biri konusunda uzman çalışanlarıyla yazılım, kalite ve donanım konularında, özel şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına eleman desteği sağlamaktadır. Günümüz koşullarında konusunda uzman bulmak ciddi bir zaman ve maliyet gerektirmektedir. Şirketinizin, konusunda uzman eleman bulmayı düşünmesine gerek kalmadan LST bunu sizin yerinize yapmaktadır.

CMMI DANIŞMANLIĞI

Günümüzde tüm kamu ve özel sektördeki yazılım ihalelerinde ön koşul olarak sunulmakta olan CMMI yazılım firmalarının vazgeçilmez kalite politikaları arasında yerini almıştır. LST, CMMI (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu) danışmanlığını bu konuda üstün yetkinliğe sahip kalite uzmanları ile yaparak şirketinizdeki analiz aşamasından kabul aşamasına kadar olan tüm yazılım süreçlerinizi bu model çerçevesinde revize edip, gerekli dokümantasyon ve süreç eğitimlerini verip, şirketinizin bu belgeyi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır.

BT DANIŞMANLIĞI

LST Yazılım, müşterilerinin stratejik projelerinde katma değer sağlayan bilişim teknolojileri danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Daha önce başarıyla tamamlanmış projelerden edinilen deneyimler ile;

 • Teknik destek,
 • Ağ Altyapısı,
 • Sistem Kurulum,
 • Sürüm Yükseltme,
 • Donanım Konfigürasyonunun Belirlenmesi,
 • Felaket Kurtarma Merkezi Tasarım,
 • Kurulum ve Yönetim,
 • Eğitim,
 • Test
 • Uygulama geliştirme,
 • Bilgi transferi,
 • Proje yönetimi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.