Esnaf Ve Sanatkar Bilgi Sistemi
Proje Zamanı: Mart 2014
Proje Yeri: Mart 2014
Proje Mükellefi: Mart 2014
Proje Bağlantısı: http://esbis.ticaret.gov.tr

ESNAF VE SANATKAR BİLGİ SİSTEMİ (ESBİS)

  • Esnaf ve sanatkârlarımızın sicil işlemleri ile
  • Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili

ihtiyaç duydukları her türlü iş ve işlemlerin, elektronik ortamda (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-esnaf-ve-sanatkarlar-bilgi-sistemi web adresinden) online olarak gerçekleştirildiği bir sistemdir. Esnaf ve sanatkârların sicil işlemleri elektronik ortamda yürütülmektedir.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 21.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkârların sicil bilgileri, Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinde tutulmaya başlanmıştır.

ESBİS’in amacı nedir?

Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS);

  • Sağladığı istatistiki bilgilerle esnaflarımızla ilgili politika üretmeye yardımcı olmayı,
  • Bakanlığımızın esnafımızla ilgili mesleki eğitim ve destekler dahil olmak üzere geleceğe dönük sağlam stratejiler üretmesine yardımcı olmayı,
  • Esnaf ve sanatkârlarla ilgili sicil işlemlerinin yürütülmesindeki harcanan zamanı ve maliyeti azaltmayı,
  • Esnafımızın, kendine ait sicil bilgileri ile üye oldukları meslek kuruluşlarıyla ilgili bilgilere doğrudan ulaşımını sağlamayı,
  • Meslek kuruluşlarının iş ve işlemlerinin merkezi olarak denetiminin sağlanabilmesini, amaçlamaktadır.